even voorstellen

stel een vraag

Rockview is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van natuursteen en steenachtige materialen, zoals baksteen, alle soorten mortels en beton. Het houdt zich bezig met de oorzaken van het ontstaan van (bouw)schade, het voorkomen en oplossen daarvan en met de restauratie van historische, veelal monumentale gebouwen en objecten.

Jeroen van Rhijn is samen met zijn vrouw Désirée eigenaar van Rockview en is gesteentekundig geoloog en bodemchemicus. Hij is inmiddels 30 jaar geleden begonnen met de toepassing van geologische kennis en methoden in de bouw en de restauratie. Hij noemt dit “toegepaste geologie”. Hij doet al het inhoudelijke van de activiteiten en Désirée doet alles daarbuiten, waarbij zij ook alle illustraties voor de rapportages verzorgt. Rockview is gevestigd in Amsterdam, maar het werkterrein betreft heel Nederland en iets daarbuiten. In Amsterdam worden de materiaalkundige en vocht- en zoutanalyses in eigen laboratorium uitgevoerd en gerapporteerd. Omdat de objecten meestal onroerend zijn, is Jeroen veelal buiten de deur aan het werk; ook voor bezoeken aan natuursteengroeves en -producenten in het buitenland en dan wereldwijd.

Rockview werkt snel en doeltreffend, geeft louter advies op maat en doet alles object-specifiek, dus aan standaardadviezen wordt niet gedaan. De manier van werken is gestoeld op theoretische kennis en ervaring, maar is toch altijd praktijk- en oplossingsgericht, waarbij niet alleen materiaaltechnische aspecten worden gewogen, maar zeker ook uitvoeringstechnische, met veel respect voor het ambacht. Als vanzelfsprekend wordt de determinatie van natuursteen – bijvoorbeeld voor de beantwoording van de vraag of de steen in kwestie wel of geen zandsteen is – uitgevoerd volgens Europese normen. Dus toch wel standaardonderzoek, maar nooit standaardadvies.

Rockview is een grote voorstander van multidisciplinaire input van andere specialismen, om zodoende gezamenlijk te komen tot een weloverwogen, brede “aanpak” van een object / probleem.

U kunt naar eigen behoefte door deze site “surfen”, die van “algemeen” naar steeds specialistischer is opgezet. Geen behoefte aan, of zin in een technisch verhaal? Stel direct hieronder uw vraag. Wel behoefte aan achtergrondinformatie? Klik lekker door de site heen. Veel plezier!

gesteente-expertisebureau ROCKVIEW

Weteringschans 135

1017 SC Amsterdam

020-427 5555

info@rockview.nl