binnen- en buitenpleister

 

metselwerk

Zowel binnen- als buitenpleister moeten compatibel zijn met het metselwerk waarop het wordt aangebracht.

Het advies voor de samenstelling van pleister is gebaseerd op het onderzoek naar de samenstelling van het metselwerk, eventueel aangevuld met een vocht- en zoutonderzoek. En dan hebben we het over historische objecten, veelal (Rijks)monumenten. Het pleisteradvies geldt voor iedere bouwhistorische fase, mits daar sprake van is. 

sierpleister

terrazzo

Een bijzondere vorm van advisering met betrekking tot mortelsamenstellingen betreft de reconstructie van sierpleisters en terrazzowerk met karakteristieke en opvallende toeslagmaterialen ten behoeve van aanhelingen en reparaties. De hiervoor samen te stellen reparatiemortel moet immers technisch en visueel goed bij het originele materiaal passen.

Petrografisch onderzoek naar de samenstelling van de te repareren materialen ligt hieraan ten grondslag.

In het algemeen mag gesteld worden dat cementgebonden raaplagen onder (iets) vochtige omstandigheden beter niet met een gipspleister kunnen worden afgewerkt. Gips en portlandcement kunnen dan immers met elkaar reageren onder de vorming van het expansieve reactieproduct ettringiet, waardoor de gipspleister los gedrukt wordt van de cementgebonden raaplaag. Het kan nog maar eens gezegd zijn.

gips

portlandcement

ettringiet

Nog een bijzonder soort pleister is de nat-in-nat beschilderde kalkpleister: de fresco. Ook voor de restauratie van fresco’s geeft Rockview adequate adviezen. Als vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de uitvoerende partij(en).  

stel een vraag

fresco