Als geoloog is Jeroen in zijn primaire “habitat” wanneer hij in een natuursteengroeve op zoek is naar geschikt materiaal voor een bepaald werk of een bepaalde toepassing.

Doorgaans wordt een dergelijk bezoek afgelegd samen met opdrachtgever en/of importeur (die ook opdrachtgever kan zijn) en/of architect (idem). Soms wordt Jeroen voorgesteld als hun “huisgeoloog”… Een dergelijk bezoek duurt – afhankelijk van de locatie – één of enkele dagen.

blokken slabs

kwaliteit

selectie

De groeve-eigenaar toont dan zijn groeve(s) en – als daar sprake van is – de productiehal(len).

Voor Jeroen zijn de nog niet verzaagde blokken van belang en de opslag van gezaagde slabs. Door het “doorbladeren” van de slabs, alle uit hetzelfde blok gezaagd, is een vrij goed beeld te krijgen van het desbetreffende materiaal en van de (in)homogeniteit daarvan. Vaak is tevens een (indicatieve) indruk te verkrijgen van de kwaliteit,  vooral wanneer het een gangbare soort natuursteen betreft.

Desgewenst kunnen geselecteerde blokken of slabs met vetkrijt of met een spuitbus voor een bepaald project worden gemarkeerd.

Het kan voorkomen dat de situatie in de groeve of productie aanleiding geeft voor nader petrografisch en/of materiaal-fysisch onderzoek, bijvoorbeeld om bepaalde insluitingen nauwkeuriger te kunnen duiden, of om de e-modulus nader te bepalen. Dan wordt in overleg het daarvoor benodigde materiaal bemonsterd en óf zelf meegenomen naar Amsterdam, óf wordt in geval van een wat ruimere monstername het transport door de groeve verzorgd.

monsters nader onderzoek

In geval van grote leveringen met meerdere vrachten kunnen een aantal opeenvolgende groevebezoeken gewenst of soms zelfs noodzakelijk zijn. Hiervan kan ook sprake zijn wanneer natuursteen voor een aantal opeenvolgende bouwfasen van een groot project moet worden geleverd. Er mag immers geen verschil te zien of technisch te ervaren zijn tussen de vrachten voor een eerdere fase en de vrachten voor een latere bouwfase.

grote projecten

Rockview werkt ook in opdracht van natuursteengroeves ten behoeve van de ontwikkeling van de groeve. Onderzoek, zowel visueel, als microscopisch, van de exploratie- kernen die de groeve heeft laten boren is een essentieel onderdeel van dit soort werk. Vaak is een plaatselijke geoloog ingehuurd voor de geologische context van de groeve in kwestie, zodat bij de beoordeling van de kernen beschikt kan worden over geologische kaarten en profielen. Anders is zoiets onbegonnen werk. En dan wordt de schuur geopend met daarin de genummerde boorkernen. Een ware schatkamer aan informatie binnen handbereik.