Kijken. Goed kijken. Het gebouw / object lezen. En goed nadenken, bij voorkeur gevoed door input van andere disciplines: bouw- en kunsthistorie, kleuronderzoek, archiefonderzoek, architectuur, bouwkunde, restauratie-ethiek, productleveranciers en -ontwikkeling, de wijze van verankering van gevelplaten, het ambacht, enzovoort. Dáár begint het mee: kijken en multidisciplinaire communicatie.

De visuele opname van de staat van natuursteen en metselwerk is een uiterst belangrijke schakel, zo niet veelal de eerste, bij de “aanpak” van een object, met of zonder schade.

kijken

multidisciplinaire communicatie

0-situatie

Maar in voorkomende gevallen – zoals onverwachte alarmerende situaties tijdens de uitvoering – is de steiger de enige en dus dé aangewezen plaats voor het ad hoc oplossen van een materiaaltechnisch probleem.

Om praktische en logistieke redenen worden de eerste waarnemingen veelal vanaf maaiveld of een bootje gedaan. Hooguit vanaf een ladder. Op basis van deze indruk kan besloten worden een meer gedetailleerde opname te doen, of een 0-situatie vast te leggen.

En dan komen hoogwerker en steiger in beeld. En soms de glazenwassersinstallatie. Vaak bij voorkeur eerst de hoogwerker, omdat een opname vanaf de steiger doorgaans plaats vindt tijdens de uitvoeringsfase en daardoor tot ongewenste logistieke problemen en/of vertragingen kan leiden. Bovendien zou alles al in beeld moeten zijn vóórdat de steiger wordt geplaatst.

steiger

Het dak is een bijzondere opname-locatie wanneer het gaat over de opname van de staat van leien daken ten behoeve van het bepalen van de restauratiebehoefte van ieder dakvlak. Rockview is hierin gespecialiseerd, waarbij de verwachte resterende levensduur van de leien dekking, waar nodig, door petrografisch onderzoek van leimonsters uit de dekking wordt bepaald.

hoogwerker

dak

 

leien daken

 

stel een vraag