Talloze musea hebben in hun collecties objecten van natuursteen, een mineraal of steenachtig materiaal. Bij de beschrijving van een dergelijk object volstaat “steen”, of “steenachtig” niet (meer). Vandaar dat meer materiaal-specifieke omschrijvingen gewenst zijn. Veelal ontbeert het museum deze kennis en kan zich dan tot Rockview wenden.

Zodoende heeft Jeroen voor o.a. het Rijksmuseum, Tropenmuseum, e.a. musea determinaties van objecten of delen daarvan uitgevoerd en /of heeft hij in het kader van een door het museum georganiseerde cursus met betrekking tot de materialen in hun collectie het onderdeel “natuursteen of steenachtig” verzorgd. Samen met hout-, been-, zaden-, stoffen- / textiel-, keramiek- en metaal-specialisten.

Het volgende mag niet ongenoemd blijven:

Een éénmalige opdracht betrof, als wetenschappelijk medewerker / conservator, de (her)determinatie van de volledige collectie mineralen en gesteenten van Teyler’s museum in Haarlem. En niet te vergeten de herinventarisatie van de unieke collectie kristalmodellen van Hauyn, in een ladenkast in mijn werkkamer. De etiketjes van de mineralencollectie van Goethe, opgeslagen in diverse laden, verkeerden in erbarmelijke staat en werden door de restauratieafdeling van het museum (werkend aan schilderijen en grafiek van grote meesters !) gerestaureerd. Aan mij de taak om mineraal en etiket weer bij elkaar te zoeken. Het geven van lezingen over “mijn” collectie aan de Vrienden van dit museum en het ontvangen van legaten van collectioneurs wisselden de werkzaamheden in de “Ovale Zaal” en het depot af. Jarenlang op vrijdag werkte ik in dit fantastische museum aan deze unieke en mooie opdracht.

stel een vraag