Optrekkend vocht?

Doorslaand vocht?

Lekkage?

Condensvocht?

Bouwschadelijke zouten?

Oorzaak van schade?

Wat is het drogingsgedrag na een interventie?

boorpoedermonsters

doorslaand vocht

optrekkend vocht

… en andere vocht- en zout-gerelateerde vragen worden door Rockview ontward en beantwoord op basis van een meer of minder omvangrijk vocht- en zoutonderzoek.

Hiervoor worden met een massieve boor, diameter 10 mm, boorpoedermonsters genomen, ook wel “gruismonsters” genoemd. Uit een boorgat worden, afhankelijk van de situatie, uit meerdere opeenvolgende boortrajecten monsters vergaard, om zodoende inzicht te kunnen verkrijgen in de vocht- en zoutbelasting in afhankelijkheid van de diepte in het kader van de diagnose van doorslaand vocht.

Ook worden verschillende boorgaten boven- en/of naast elkaar bemonsterd, waardoor bijvoorbeeld optrekkend vocht kan worden bevestigd, of juist uitgesloten.

bemonsteringsplan

vocht- en zoutanalyses

doorlooptijd

rapportage

In principe wordt in eerste instantie een locatiebezoek afgelegd. Op basis van de bevindingen hiervan en de hierop gebaseerde vraagstelling wordt een strategisch opgezet bemonsteringsplan opgesteld, waarop het onderzoeksvoorstel met prijsaanbieding zijn gebaseerd.

De vocht- en zoutanalyses van de boorpoedermonsters en van de hiervan vervaardigde waterige extracten worden in eigen laboratorium volgens vaststaande protocollen uitgevoerd.

De doorlooptijd van een vocht- en zoutonderzoek (zonder petrografisch onderzoek) bedraagt – afhankelijk van de omvang daarvan – enkele dagen na bemonstering.

In de rapportage worden de bemonsteringslocaties op plattegronden en/of foto’s weergegeven, alsook alle analyseresultaten in tabelvorm, gevolgd door de conclusies en eventueel gewenste aanbevelingen.

stel een vraag

locatiebezoek