levensduur

duurzaamheid

restauratiebehoefte

Kortom: rockview bepaalt de restauratiebehoefte – desgewenst gefaseerd – van bestaande dekkingen, keurt nieuwe leien op duurzaamheid voordat zij (mogen) worden verwerkt en werkt met leisteengroeves samen om kwaliteitsleien voor Nederlandse monumenten te selecteren. Ook weer typisch geologisch werk.

stel een vraag

Het is eigenlijk best vermeldingswaard dat circa 30 jaar geleden Rockview is ontstaan uit de vraag vanuit de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg hoe leien petrografisch zijn te keuren voordat zij mogen worden verwerkt. Hiervoor is destijds in nauwe samenwerking met de Rijksdienst een onderzoek gedaan naar de veroudering van leien op daken, waarvan de ouderdom van de dekking bekend is. Zodoende konden petrografische (= microscopische) kenmerken worden gedefinieerd voor leien die “slecht”, “matig”, of “goed” zijn. Als vanzelfsprekend was de Rijksdienst louter geïnteresseerd in “goede” leien, met een levensduur van tenminste 80 jaar.

Op basis van de aldus opgedane detaillistische kennis zijn jaren lang partijen leien in de krat gekeurd en petrografisch onderzocht op duurzaamheid (lees: kwaliteit).

Omgekeerd kan dezelfde kennis worden toegepast op leien in bestaande dekkingen; op deze kennis is de keuring van nieuwe leien immers gebaseerd.

De vraag wat de verwachte resterende levensduur is van dakleien wordt door Rockview beantwoord door per dakvlak een opname te doen van de staat van de leien. Indien nodig wordt dit aangevuld met een petrografisch onderzoek van een aantal leien uit de dekking.

Op basis van de bevindingen van opname en eventueel petrografisch onderzoek wordt per dakvlak de restauratiebehoefte aangegeven. Deze is gebaseerd op de verwachte resterende levensduur.