betonsamenstelling

betonreparatiemortel

Petrografisch onderzoek van beton wordt onder andere uitgevoerd om de samenstelling van het beton te bepalen, bijvoorbeeld ten behoeve van de advisering van de samenstelling van een reparatiemortel die compatibel is met het te repareren beton.

 

betonschade

AlkaliSilicaReactie

ASR

 

Schade aan beton, en dan met nameveroorzaakt door AlkaliSilicaReactie (ASR) en brand, kan door Rockview worden vastgesteld middels petrografisch (= microscopisch) onderzoek van veelal aangeleverde boorkernen waarin een verdacht scheurpatroon is waargenomen.

Met name schade door ASR wordt middels petrografisch onderzoek uitgesloten, of bevestigd. Louter microscopisch waarneembare verschijnselen zijn hier diagnostisch voor.

betonrestauratie

 

beton na brand

 

Onderzoek naar met name schade ten gevolge van ASR wordt uitgevoerd aan o.a. bruggen en viaducten, omdat deze onderhevig zijn aan de schadelijke gevolgen van strooizout. Maar betononderzoek wordt door ons ook gedaan in het kader van de restauratie van jonge monumenten.

Rockview onderzoekt ook de ASR gevoeligheid in de verschillende korrelgroottefracties van toeslagzand en van grof toeslagmateriaal. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de hoeveelheid vuursteen en/of andere ASR gevoelige materialen, waaronder divers vulkanisch materiaal.

Ook kan op basis van petrografische waarnemingen een redelijk goede inschatting worden gemaakt van de maximaal bereikte temperatuur in geval van brand. Dit is een belangrijk gegeven bij de evaluatie van de staat van een betonconstructie na brand.

stel een vraag

ASR gevoelige toeslag