schadediagnose

schadepreventie

materiaalkeuze

compatibel

herstel

Rockview onderzoekt en adviseert m.b.t. de diagnose van schade aan: natuursteen, dakleien, metselwerk, pleister en beton. Maar omdat genezen beter is dan voorkomen richt Rockview zich – waar en indien mogelijk – op het voorkómen van schade: schadepreventie.

Bij nieuw werk staat de keuze en selectie van materialen centraal die technisch geschikt zijn voor het beoogde doel. Natuurlijk mogen zij best “mooi” zijn, of een bepaalde “uitstraling” hebben, maar zij moeten in ieder geval geschikt zijn, zonder dat er onverwachte schade ontstaat, die door een goede materiaalkeuze juist voorkomen had kunnen worden. In geval van het herstel van schade aan historische objecten staat de keuze centraal van nieuwe materialen die compatibel zijn met de historische en bovendien bestand zijn tegen de daar heersende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld vocht en/of zout. In dit geval zal eerst de oorzaak van de schade moeten worden vastgesteld, op basis waarvan geadviseerd kan worden over het herstel daarvan en met welke materialen.

Klik rechts hiernaast een item aan dat betrekking heeft op uw zoekactie.

stel een vraag

natuursteen

dakleien

metselwerk

pleister

beton