Een productief leven bestaat voor Jeroen niet alleen uit bezoldigd werk. De maatschappij schreeuwt om vrijwilligers, in de zorg, op scholen, bij de brandweer, in gebedshuizen en zo voort. Hij vindt het een noodzakelijke opdracht om ook op vrijwillige basis een steentje aan de maatschappij te mogen bijdragen. Hieronder een paar voorbeelden die aan zijn vakgebied zijn gelieerd.

 

Hij is op de middelbare school als amateurgeoloog en verzamelaar van mineralen geboeid geraakt door de geologie en is dat dan ook aan het Geologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam gaan studeren, in plaats van naar het conservatorium te gaan met zijn viool onder de arm. De keuze voor de geologie werd gevoed door de vele activiteiten van de Nederlandse verenigingen van/voor amateurgeologen en mineralen- en/of fossielenverzamelaars. Verenigingen die ook mineralenbeurzen organiseerden en dat nog steeds doen. Omdat Jeroen deze verenigingen een uitermate warm hart toedraagt, is hij als vrijwilliger bestuurslid geweest van de Nederlandse Geologische Vereniging.

 

Hij verzorgt voor op de basisschool een lesuurtje over bijvoorbeeld fossielen, of hoe de aarde is ontstaan. Of hoe de ene aardlaag op de andere sedimenteert. Heus ingewikkelde onderwerpen maar hij vindt het een sport om dergelijke onderwerpen eenvoudig en aanschouwelijk uit te leggen, zonder dat het meteen Jip-en-Janneke stijl wordt.

Omdat dergelijke scholen over beperkte financiële middelen beschikken en hij het belangrijk en leuk vindt de geologie en klimaat- en milieukwesties onder de aandacht van scholieren te brengen, doet hij dit vrijwillig. De leerlingen vinden het leuk om de ‘fossielen’, zoals hier rechts afgebeeld met klei en meegebrachte schelpen na te maken.

lesuurtje op basisschool

 

concessies in Marokko

De afgelopen tijd is Jeroen als vrijwilliger een paar keer naar Marokko geweest, om daar mensen die een concessie hebben gekocht te helpen bij de evaluatie van hun bezit. Iedereen hoopt natuurlijk dat er minstens een goudmijn in de grond zit, maar jammer genoeg blijkt er van een financieel rendabel stukje grond veelal geen sprake te zijn, al was het maar wegens een ontbrekende infrastructuur voor het exploiteren van een mijn. Desondanks zijn de eigenaren blij met de uitkomst, omdat die hen zekerheid biedt. Zij zien het meer als een soort “kraslot”, waarbij hun lot door Allah wordt bepaald en door hen blijmoedig wordt aanvaard. Interessant werk, waarmee mensen worden geholpen en waardoor een mooie inkijk wordt gegeven in een prachtige cultuur, ver buiten de grote steden en – letterlijk – gebaande paden.

De Israëlische Dienst voor Antiquiteiten heeft nauwelijks budget voor materiaalkundig onderzoek, hoewel daar tegenwoordig gelukkig verandering in komt. Maar petrografisch onderzoek kan daar bij gebrek aan specifieke kennis en een polarisatiemicroscoop niet worden uitgevoerd. In voorkomende gevallen doet Jeroen dit voor deze dienst op dit moment nog vrijwillig, zoals het bepalen van de samenstelling van mortels in romeinse bouwsels in de haven van Caesarea, Israël.

stel een vraag

Israëlische Dienst voor Antiquiteiten