In geval van geschillen met betrekking tot natuursteen, steenachtige materialen en vocht- en zoutproblemen kan Jeroen door de Rechtspraak worden aangewezen als deskundige in een zaak. Hij volgt daarbij nauwkeurig het hiervoor geldende protocol, waaronder het principe van “hoor en wederhoor”.