verflagen en laagdikte

damp-open?

Wanneer een geverfde drager wordt bemonsterd kunnen met het petrografische onderzoek  zowel de drager, als de verf worden bestudeerd.

Met betrekking tot verf kan het aantal lagen en hun dikte in micrometers worden bepaald. Omdat het petrografische onderzoek wordt uitgevoerd met wit doorvallend licht en het fluorescentie-onderzoek met doorvallend violet licht, kan hiermee niet de werkelijke kleur van de verf(lagen) worden bepaald, maar wel of de verf wel of niet transparant is en of deze wel of niet damp-open is.

Naast verf s.s. kunnen met dit onderzoek ook bijvoorbeeld lijnolie- of bitumenlagen worden onderzocht.

 

Met betrekking tot historische retouches, bijvoorbeeld van voegwerk, metselwerk of natuursteen, kan de aard van de retouches worden bepaald, waarna deze op partiële vervangingen of inboetingen kunnen worden herhaald.

Rockview beschikt ook over een microscoop die zowel werkt met doorvallend, als opvallend licht, waarmee wel de eigen kleur van de verf kan worden bepaald, maar dit beschouwen wij als nevenactiviteit.

stel een vraag

historische retouches