monumenten

Het werkterrein van Rockview met betrekking tot natuursteen betreft enerzijds “oud werk” en anderzijds “nieuw werk”.

“Oud werk” zijn historische objecten; veelal (Rijks)monumenten. Hierbij is onder andere te denken aan kerken, molens, kademuren, praalgraven, buitengevels, natuurstenen elementen, beeldhouwwerk, boerderijen en gemalen. Het betreft in  dit geval hoofdzakelijk de consolidatie van de steen en/of het ontstoren van hinderlijke vervuilingen.

Allereerst wordt de staat van de natuursteen geïnventariseerd, waarna – bij voorkeur in multidisciplinair verband – het consolidatie- en/of ontstoringsplan wordt opgesteld.

Omdat behoud vóór vervanging staat, wordt uitgegaan van zoveel mogelijk repareren met deugdelijke / compatibele mortels en/of partiële vervangingen middels inboeten. In geval van volledige vervanging van een element wordt gezocht worden naar steen die de te vervangen steen zo goed als mogelijk benadert. Hiervoor voert Rockview selecties in de natuursteengroeve uit.

nieuwbouw

“Nieuw werk” heeft betrekking op nieuwbouw. Hierbij is te denken aan natuurstenen gevels van (kantoor)gebouwen en vloeren van bijvoorbeeld woonhuizen en winkelcentra. De werkzaamheden bestaan in dit geval veelal uit de opname van de staat van de steen ingeval van schade (verkleuring, ontstaan van barsten, e.d.), met daaraan gekoppeld het reparatie- of vervangingsadvies. 

Daarnaast wordt geschikte natuursteen in de groeve geselecteerd in het kader van schadepreventie. De steen mag als vanzelfsprekend “mooi” zijn, of een bepaalde “uitstraling” hebben, maar moet in ieder geval technisch geschikt zijn voor het beoogde doel.  

In tegenstelling tot “oud werk” worden in “nieuw werk” natuursteensoorten toegepast die historisch gezien nooit zijn toegepast in Nederland. Steen uit China, India, Brazilië, enz. overspoelt tegenwoordig de markt en het maken van de juiste keuze is daarom noodzakelijk, teneinde onverwachte ongewenste verschijnselen te voorkomen of de kans daarop te minimaliseren.  

stel een vraag

schadepreventie