mortels

De expertise van Rockview op met name het gebied van mortels kan desgewenst worden ingezet bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld mortels die de historische voorgangers het best benaderen en daar dus optimaal compatibel mee zijn.

Hierbij worden historische productiemethoden zoveel mogelijk bij de productontwikkeling betrokken, waarbij adequate aanpassingen aan hedendaagse technieken niet worden geschuwd.

Voorbeeld: input bij het vervaardigen van in-de-rot-gezette luchtkalk door gebrande, niet hydraulische, kalk te blussen en vervolgens deze te laten rijpen: de kalkmortel die het meest compatibel is met historische, gerijpte, vette schelpkalk (in plaats van de tegenwoordig meer gangbare toepassing van hydraulische kalkmortels bij de restauratie van met schelpkalk gemetselde constructies).

Zo heeft Rockview ook bijgedragen aan de reconstructie van de ernstig door wapeningscorrosie geteisterde historische betonnen muur van de Joodse begraafplaats in Wassenaar. Hierbij moest naast het vaststellen van de historische samenstelling, ook de wijze van het in situ storten worden gereconstrueerd. Hiervoor zijn proefmuurtjes gestort, teneinde het historische beeld zo goed als mogelijk te kunnen benaderen. Oorspronkelijk, gerepareerd en gereconstrueerd materiaal zijn daardoor in goede harmonie met elkaar, waardoor de muur weer als evenwichtig geheel kan worden beleefd en bovendien weer een toekomst heeft.

reconstructie

reparatiemortels

sierpleister

terrazzo

Het middels petrografisch onderzoek bepalen van de samenstelling van sierpleisters en terrazzo ligt ten grondslag aan het bepalen van de samenstelling van de reparatiemortels. Bij een dergelijke reconstructie is het uitgangspunt dat de reparatiemortel visueel en technisch niet van de originele sierpleister of terrazzowerk is te onderscheiden.

cementrustiek

stel een vraag

Het volgende voorbeeld van de reconstructie van materiaal, beeld en beleving is zeker het vermelden waard:

Bruggetjes, namaak rotspartijen en kademuren van cementrustiek. Hierbij moet eerst de samenstelling van de verschillende soorten cementmortels worden bepaald en vervolgens moet de wijze van vormgeven en samenstellen van  de “boomstammen” , “takken”, “rotsen” en “natuurstenen metselstenen” worden gereconstrueerd. Alsook de artistieke invulling daarvan.

Omdat objecten van cementrustiek veelal onderhevig zijn aan een vorm van degradatie tot ernstig verval, moet voor de reconstructie zoveel mogelijk gekeken worden naar exemplaren die nog redelijk in tact zijn en naar historisch fotomateriaal. Of (natuurlijk!) naar bruggen die met échte boomstammen en -takken zijn vervaardigd. Een werkelijk multidisciplinaire en daardoor oh zo een mooie uitdaging!