natuursteen

leien daken

metselwerk

pleister

beton

De restauratievisie van Rockview sluit nauw aan bij de algemeen aanvaarde van de RCE en het Rijksvastgoedbedrijf, alsook bij die van restauratiearchitecten.

Centraal staat dat behoud gaat voor vervanging en dat nieuwe materialen compatibel, of zo compatibel mogelijk moeten te zijn met de historische.

Terughoudendheid en reversibiliteit zijn de drijvende krachten en ontstoren gaat voor reinigen. Het schenden van de authenticiteit van een monument moet in principe worden voorkomen, maar kan dat in alle gevallen in het kader van het noodzakelijke behoud?

En natuurlijk: met hart en oog voor degenen die alles wat bedacht is moeten uitvoeren: het ambacht. Met groot respect daarvoor.

Klik een item links hiervan aan dat betrekking heeft op uw zoekactie.

stel een vraag

Het bovenstaande zou kunnen leiden tot dogmatisch en/of stug gedrag. Dat kan onwenselijk zijn, omdat wellicht niet het gehele restauratieplan dat een “10” verdient financieel is te realiseren. Dit – heus niet onbelangrijke (!) aspect – moet aanzetten tot creativiteit om zodoende het maximaal haalbare te kunnen bevechten en realiseren. Dat vergt een goede communicatie met partijen en ook die uitdaging is koren op Rockview’s molen. Jeroen noemt zichzelf soms best eigenwijs – en hij zal niet de enige zijn die dat vindt – maar is desondanks niet onverzettelijk en kan ook voor een “9” of “8” gaan. Maar liever niet veel lager dan dat!