Rockview werkt graag voor en met:

Het is absoluut onmogelijk om volledigheid na te streven als het gaat over de projecten die Rockview de afgelopen 30 jaar heeft mogen doen en/of waaraan is meegewerkt.

Het brede scala gaat van keukenblad tot kathedraal , van waterput tot winkelcentrum, van badkamer tot brug, van een enkel keitje tot kerk, van viaduct tot veldwerk, van molen tot muur, van kasteel tot kazerne en noem maar op.

Wanneer hierboven naar de omvangrijke en desondanks toch nog incomplete opsomming van opdrachtgevers en relaties wordt gekeken, kan men zich daarbij een aanzienlijke lijst van de meest uiteenlopende projecten voorstellen.

Met betrekking tot een respectabel aantal projecten heeft Jeroen een geheimhoudingsverklaring ondertekend, waardoor daarover op deze plaats dan ook niets mag worden vermeld.

Eigenlijk wil Jeroen het hierbij laten. Hoe dan ook, ieder project heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen daaraan gekoppelde groep mensen. Ieder project – kleinschalig of veel omvattend – wordt met liefde voor het vak en enthousiasme uitgevoerd. Het leerproces lijkt gelukkig nooit te stoppen. Met dankbaarheid voor opdrachtgever en betrokken partijen om met hen te hebben mogen samenwerken. En hoe geweldig is het wanneer een opdrachtgever ons voor een volgend project benadert of wanneer we een project mogen doen met een nieuwe opdrachtgever.