Een bijzondere categorie objecten waarvan de samenstelling van mortel en bouwstenen wordt bepaald zijn van archeologische aard, zoals restanten van nederzettingen, verdedigingswerken en beerputten.

blokhuis Stavoren

Maar ook bijvoorbeeld Romeinse bouwsels, waaronder waterwerken, zoals de golfbrekers, aquaducten en havenhoofden in de Middellandse Zee aan de kust van Caesarea (Israël).

Romeins metselwerk

Als vanzelfsprekend werkt Rockview graag samen met archeologen die natuurstenen objecten inventariseren en determineren.

prehistorie

stel een vraag