Na afronding van een onderzoek blijft Rockview geïnteresseerd in het praktische vervolg, bijvoorbeeld op de steiger. Eerlijk gezegd wordt het vervolg niet altijd door Rockview gevolgd, maar het streven is daar wel naar.

Veelal neemt naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen een uitvoerende partij contact op om de door hem voorgestelde materialen aan ons voor te stellen. In onze rapportage worden immers nooit merken van producten genoemd, maar wel de technische eisen waaraan zij moeten voldoen.

Een bijzondere vorm van nazorg is die met betrekking tot onderzoeksvoorstellen met prijsaanbieding die al enige tijd “zijn blijven liggen”. Dat kan verschillende redenen hebben en daarom wordt er dan altijd even over gebeld of gemaild. Dan blijkt bijvoorbeeld dat een aannemer die een prijs voor een onderzoek heeft aangevraagd het werk niet is gegund, of juist dat de aanvrager het zelf even was vergeten en alsnog tot actie over gaat, eventueel met een aanpassing van het voorstel.   

stel een vraag

praktisch vervolg

 

materialen